PHU IVET
Paweł Koj

Szyszków 1F
46-310 Gorzów Śląski

tel. 600-835-074

Kalkulator doboru kolektorów słonecznych dla podgrzewu CWU

Kalkulator doboru płaskich kolektorów słonecznych typu Vaillant VFK dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku jedno- lub dwurodzinnym

Zastosowanie kolektorów słonecznych przede wszystkim znajduje uzasadnienie przy jej przeznaczeniu dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W budynkach indywidualnych, może zapewniać 50÷60% pokrycia rocznych potrzeb ciepła dla jej podgrzewania. W miesiącach letnich, oznacza to dostarczanie do 100% niezbędnego ciepła, co przekłada się na częste okresy całkowitego wyłączenia z pracy podstawowego źródła ciepła, jakim najczęściej jest kocioł grzewczy. Dobór wielkości instalacji solarnej, uzależniony jest od zużycia ciepłej wody użytkowej, temperatury podgrzewu, strat ciepła wynikających z cyrkulacji wody użytkowej oraz z warunków zabudowy kolektorów słonecznych, odgrywających znaczenie dla ilości pozyskiwanej w roku energii promieniowania słonecznego

Założenia do obliczeń zapotrzebowanie ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

Założenia dla warunków zabudowy kolektorów słonecznych:

Proponowana łączna powierzchnia absorberów płaskich kolektorów słonecznych:

3.5 m2

Wskazówki

  • Należy przy doborze ilości płaskich kolektorów słonecznych brać pod uwagę powierzchnię ich absorberów (a nie brutto).
  • Przy wyborze stopnia pokrycia potrzeb 60%, nie należy zwiększać dobranej powierzchni kolektorów słonecznych, a dobrać ilość mniejszą („zaokrąglać w dół”), aby eliminować możliwości występowania nadmiarów ciepła w okresie letnim.

Objaśnienia i założenia dla obliczeń powierzchni płaskich kolektorów słonecznych:

  • Przyjęto, że nasłonecznienie roczne wynosi przeciętnie dla warunków polskich: 1000 kWh/m2rok
  • Przyjęto na podstawie praktyki i programów symulacyjnych, że sprawność całkowita instalacji solarnej z płaskimi kolektorami słonecznymi, wynosi 30% dla rocznego stopnia pokrycia potrzeb 60% oraz 35% dla stopnia 50%
  • Przyjęto temperaturę ciepłej wody użytkowej 45°C, podgrzewanej od 10°C
  • Przyjęto, że w przypadku cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, roczne straty ciepła wynoszą do 10%
  • Aplikacja przeznaczona jest dla doboru powierzchni płaskich kolektorów słonecznych, zalecanych dla doboru w instalacjach solarnych przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kolektory próżniowe w zależności od konstrukcji, mogą uzyskiwać wyższe, jak również znacznie niższe ilości ciepła w okresie roku.

UWAGA: wyniki obliczeń mają charakter orientacyjny i służą pomocą w rozmowie ze specjalistyczną firmą wykonawczą – Autoryzowanym Zakładem firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.